Liên hệ chúng tôi
Stefan Jiao

Số điện thoại : 13924978499

WhatsApp : +13924978499

QC Hồ sơ

 

PIONEERTEX luôn coi trọng việc đổi mới công nghệ và kiểm soát chất lượng sản phẩm.Chúng tôi đã thành lập phòng thử nghiệm của riêng mình để đảm bảo tất cả sản phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng.

 

Chúng tôi đã nhận được ISO 9001: 2015 và chứng chỉ sáng chế GCCM Concrete Mat Cloth.

Trong khi đó, chúng tôi cũng đã phát triển sản phẩm mới - Thảm gia cố sân cỏ hiệu suất cao, là loại vải địa kỹ thuật dạng lưới dệt 3D PP để kiểm soát xói mòn và thảm thực vật mái dốc.

 

 

 

 

CHANGZHOU PIONEER TEXTILE TECHNOLOGY LTD kiểm soát chất lượng 0

 

 

PIONEERTEX TEST LAB

 

CHANGZHOU PIONEER TEXTILE TECHNOLOGY LTD kiểm soát chất lượng 1

 

CHANGZHOU PIONEER TEXTILE TECHNOLOGY LTD kiểm soát chất lượng 2

 

CHANGZHOU PIONEER TEXTILE TECHNOLOGY LTD kiểm soát chất lượng 3CHANGZHOU PIONEER TEXTILE TECHNOLOGY LTD kiểm soát chất lượng 4

 

CHANGZHOU PIONEER TEXTILE TECHNOLOGY LTD kiểm soát chất lượng 5

 

 

 

 

 

 

 

 • CHANGZHOU PIONEER TEXTILE TECHNOLOGY LTD
  Tiêu chuẩn: ISO9001:2015
  Số: 1838311
  ngày phát hành: 2016-12-27
  Ngày hết hạn: 2019-12-26
  Phạm vi/phạm vi: Geosynthetic and technical textile production and sales
  cấp bởi: Zhongqiu Lianhe International Certification Ltd
 • CHANGZHOU PIONEER TEXTILE TECHNOLOGY LTD
  Tiêu chuẩn: ISO14001:2015
  Số: 1938311
  ngày phát hành: 2016-12-27
  Ngày hết hạn: 2019-12-26
  Phạm vi/phạm vi: Geosynthetic and technical textile sales and production.
  cấp bởi: Zhongqiu Linahe Internation Certificate Ltd
 • CHANGZHOU PIONEER TEXTILE TECHNOLOGY LTD
  Tiêu chuẩn: Concrete Mat Cloth Patent Certificate
  Số: ZL 2017 2 0445866.2
  ngày phát hành: 2017-04-26
  Ngày hết hạn: 2027-04-25
  Phạm vi/phạm vi: Concrete mat Cloth, Concrete Cloth
  cấp bởi: China Patent Bureau
 • CHANGZHOU PIONEER TEXTILE TECHNOLOGY LTD
  Tiêu chuẩn: Company Business Certificate
  Số: 91320404MA1UXB8J2K
  ngày phát hành: 2018-01-17
  Ngày hết hạn: 2058-01-17
  Phạm vi/phạm vi: technical textiles, geosynethetics sales and production
  cấp bởi: Changzhou business administration bureau
 • CHANGZHOU PIONEER TEXTILE TECHNOLOGY LTD
  Tiêu chuẩn: China Customs Certification
  Số: 320496212M
  ngày phát hành: 2018-01-17
  Ngày hết hạn: 2058-01-17
  Phạm vi/phạm vi: technical textiles, geosynethetics sales and production
  cấp bởi: Changzhou Customs
 • CHANGZHOU PIONEER TEXTILE TECHNOLOGY LTD
  Tiêu chuẩn: HK Company business Certificate
  Số: 1838311
  ngày phát hành: 2012-12-12
  Ngày hết hạn: 2058-12-12
  Phạm vi/phạm vi: technical textile sales and production
  cấp bởi: HK business bureau